Bizarre in Tagalog – English to Tagalog TranslationWhat is Bizarre in Tagalog?

BIZARRE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Bizarre means very strange or unusual, especially so as to cause interest or amusement.

In Tagalog, it can be translated as “KAKAIBA.”

Here are some example sentences using this word:

 • Everyone stared at the student who wore the bizarre outfit to school.
 • The bizarre movie we watched last night was so odd we left the theater in stunned silence.
 • There was a really bizarre guy on the bus this morning.
 • The movie we rented last night was really bizarre and difficult to follow.
 • Kids these days look so bizarre with their tattoos, piercings, and weird clothes.
 • The old man was hospitalized after he began to behave in a very bizarre and frightening manner.
 • This is one of the most bizarre things I’ve ever seen.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Napatingin ang lahat sa estudyante sa kamag-aral na nakasuot ng kakaibang damit papunta sa paaralan.
 • Ang pelikulang napanood namin kagabi ay sobrang kakaiba kaya lumabas kami ng sinehan ng tahimik.
 • May kakaibang tao sa bus kaninang umaga.
 • Kakaiba talaga at mahirap sundan ang pelikulang nirentahan namin kagabi.
 • Kakaiba ang hitsura ng mga bata ngayon dahil sa kanilang mga tattoo, piercing, at damit.
 • Ang matanda ay naospital pagkatapos niyang magsimulang kumilos sa isang kakaiba at nakakatakot na paraan.
 • Ito ang isa sa mga pinaka kakaibang bagay na nakita ko.

You may also read: Formidable in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

comment(s) for this post “Bizarre in Tagalog – English to Tagalog Translation”. Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.Source link